Privacy policy

Privacy policy

Ridder & co bv hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Ridder & co bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679). 

Contactgegevens:

https://www.ridder.marketing
Rekollettenstraat 13 (MZ)
8500 Kortrijk
+32 56 12 30 15

info@ridder.marketing

BE 0757.542.284

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Ridder & co bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Website
  • E-mailadres
  • Telefoon 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken we?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@ridder.marketing, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Tijdens uw bezoek aan onze website kan u om persoonlijke gegevens gevraagd worden. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor marketingdoeleinden (bv. nieuwsbrief, klantenbeheer,...). Uw gebruiksgegevens en IP adres kunnen gebruikt worden om de werking van onze website te verbeteren en voor (re)marketingdoeleinden. 

De persoonsgegevens die verzameld worden via het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren of voor (re)marketingdoeleinden.

Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Naar bestaande klanten en volgers op sociale media-kanalen kan de nieuwsbrief verstuurd worden gesteund op het gerechtvaardigd belang. Ten allen tijde heeft de ontvanger de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten of te opt-outen om de nieuwsbrief.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ridder & co bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Ridder & co bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ridder & co bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@ridder.marketing met uw identiteitskaart in bijlage. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Ridder & co bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@ridder.marketing.

Rekollettenstraat 13
8500 Kortrijk
056 12 30 15